Жиро рачун књиге - остало 840-550760-49 Жиро рачун екскурзија 840-551760-56 Жиро рачун Сала 840-1685666-31 Жиро рачун Излет/Рекреативна настава 840-551760-60 Жиро рачун физичко обезбеђење 840-550760-49
Жиро рачун књиге - остало 840-550760-49 Жиро рачун екскурзија 840-551760-56 Жиро рачун Сала 840-1685666-31 Жиро рачун Излет/Рекреативна настава 840-551760-60 Жиро рачун физичко обезбеђење 840-550760-49

Школска библиотека

Наша библиотека се налази у приземљу школе. У неколико просторија, са читалачким делом за ученике и радним делом за остале раднике школе, смештен је библиотечки фонд од скоро 20000 књига. Свакодневно су деци, учитељима и наставницима на располагању и лектира, дечији часописи, белетристика, енциклопедије, речници и стручна литература.

Библиотека редовно прати интересовања ученика и, у складу с тим, у сарадњи са учитељима, наставницима и гостима школе обогаћује своје активности: прати литерарне и ликовне конкурсе, обележава важне датуме, организује радионице, трибине, књижевне сусрете, посете различитим установама.

Сваки ученик наше школе је наш драго виђен гост! Добро дошли!