Жиро рачун књиге - остало 840-550760-49 Жиро рачун екскурзија 840-551760-56 Жиро рачун Сала 840-1685666-31 Жиро рачун Излет/Рекреативна настава 840-551760-60 Жиро рачун физичко обезбеђење 840-550760-49
Жиро рачун књиге - остало 840-550760-49 Жиро рачун екскурзија 840-551760-56 Жиро рачун Сала 840-1685666-31 Жиро рачун Излет/Рекреативна настава 840-551760-60 Жиро рачун физичко обезбеђење 840-550760-49

Архива докумената

Назив документа Опис Датум
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Екскурзија 8. разред 29.10.2019 Преузми
Обавештење о закљученом оквирном споразуму 28.10.2019 Преузми
Одлука о закључљњу оквирног споразума Организовања екскурзија и наставе у природи за 2019/2020 закључује са следећим понуђачима... 18.10.2019 Преузми
Организовање екзкурзије и наставе у природи за 2019/2020 Јавна набавка услуге 20.09.2019 Преузми
Позив за подношење понуде Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 20.09.2019 Преузми