Ђачко ћоше

Представници парламента су и чланови филмске редакције телевизијске емисије „Ђачко ћоше” која се реализује од 2006. године у сарадњи са Нишком телевизијом,затим са ТВ BeelaMaie. Идеја парламентараца је да се сарадња оствари и са РТС-ом. Након емитованог кратког прилога ове дечије ТВ емисије, Тимоти Џон Бајфорд,аутор дечијих емисија, рекао је: ”Апсолутно имате моју подршку у реализацији ове идеје“.