Жиро рачун књиге - остало 840-550760-49 Жиро рачун екскурзија 840-551760-56 Жиро рачун Сала 840-1685666-31 Жиро рачун Излет/Рекреативна настава 840-551760-60 Жиро рачун физичко обезбеђење 840-550760-49
Жиро рачун књиге - остало 840-550760-49 Жиро рачун екскурзија 840-551760-56 Жиро рачун Сала 840-1685666-31 Жиро рачун Излет/Рекреативна настава 840-551760-60 Жиро рачун физичко обезбеђење 840-550760-49

Распоред звоњења

Редовна настава

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА
1. час 8:00 - 8:45 1. чaс 14:00 - 14:45
2. час 8:50 - 9:35 2. чaс 14:50 - 15:35
3. час 9:55 - 10:40 3. чaс 15:55 - 16:40
4. час 10:45 - 11:30 4. чaс 16:45 - 17:30
5. час 11:35 - 12:20 5. чaс 17:35 - 18:20
6. час 12:25 - 13:10 6. чaс 18:25 - 19:10
7. час 13:15 - 14:00 7. час 19:15 - 20:00

Скраћена настава

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА
1. час 8:00 - 8:35 1. чaс 14:00 - 14:35
2. час 8:40 - 9:15 2. чaс 14:00 - 15:15
3. час 9:30 - 10:05 3. чaс 15:30 - 16:05
4. час 10:10 - 10:45 4. чaс 16:10 - 16:45
5. час 10:50 - 11:25 5. чaс 16:50 - 17:25
6. час 11:30 - 12:05 6. чaс 17:30 - 18:05
7. час 12:10 - 12:45 7. чaс 18:10 - 18:45